Prejsť na Klaster
g13

Aktuality: Pracujeme na projekte „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“

Projekt G13

Cezhraničný gymnaziálny klaster G13

Ambíciou projektu „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“ je vytvorenie stabilného cezhraničného gymnaziálneho klastra, kde budú všetky partnerské školy realizovať spoločné vzdelávanie pedagógov. Veríme, že po absolvovaní vektorového vzdelávania a vzdelávacích aktivít dokážeme nadobudnuté zručnosti aplikovať vo vyučovacom procese na každej škole.

Náš projekt je príležitosťou pre školy v Poľsku a na Slovensku ako zvýšiť kvalitu vzdelávania svojich študentov. Školy zdokonalíme zvnútra prostredníctvom vzdelávania pedagogického zboru, ako aj prostredníctvom investícií do vybavenia používaného vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci nášho modelu spolupráce vytvárame bohatý priestor na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu tak, aby sa čo najviac dobrých vecí prenieslo aj na ostatné subjekty klastra a to v celom cezhraničnom kontexte.

Riešenie projektu je inovatívne vo viacerých pohľadoch:

  1. Prenos z dvoch rôznych vzdelávacích prístupov a politík v rámci pohraničného územia, nielen medzi pedagógmi, ale naprieč vedením školy, cez plánovanie až po didaktický prístup a vzdelávanie ako také,

  2. Výmena príkladov dobrej praxe, nielen v rámci komunikácie, ale aj prostredníctvom videí, natočených priamo na hodinách. Celé vzdelávanie bude totiž prebiehať po vektoroch (nie po predmetoch), ktoré budú prierezovými témami a spojením viacerých predmetov, aby žiaci ale aj učitelia vedeli jednotlivé predmety prepájať navzájom.

  3. Stretávanie sa v rámci klastra a výmena dobrej praxe bude prebiehať aj po jednotlivých predmetoch, kde už budú tvorené a prezentované konkrétne riešenia na špecifické problémy vo vyučovacom procese, s ktorými sa stretli jednotlivci v priebehu vyučovania.

Chceme tak prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania u partnerov gymnaziálneho klastra prostredníctvom vzájomnej cezhraničnej spolupráce.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím